omnee

Om Norsk Enøk og Energi AS

Norsk Enøk og Energi AS (NEE) er et ledende konsulentselskap innen energirådgivning, energiprosjektering og informasjonstjenester. Våre prosjekter er rettet mot energieffektivisering og fornybar varmeproduksjon for profesjonelle aktører – offentlige og private. Bærekraftig utvikling med redusert CO2 utslipp er bærebjelken i alt vi gjør.

NEE har over 20 års erfaring med energieffektivisering og fornybar energi med 26 medarbeidere fordelt på kontorene i Drammen, Tønsberg, Fredrikstad og Grenland. Bedriftens styrke ligger i lokal tilstedeværelse kombinert med høy faglig kompetanse. Vi er opptatt av teknisk gode løsninger og har fokus på det enkelte prosjekts langsiktige økonomiske lønnsomhet.

Et av våre fokusområder er gjennomføring av energieffektiviseringstiltak i store bygningsmasser fra start til overlevering av ferdig prosjekt – en såkalt energisparekontrakt (EPC/Energy Performance Contracting). I tillegg utfører vi en viktig oppgave med formidling av energirelaterte informasjonsoppgaver som støtter overgang til ett bærekraftig energiforbruk.

Vi besitter også en unik kompetanse langs hele verdikjeden for utvikling av fornybar energi og energieffektivisering – fra utredninger og analyser etterfulgt av forprosjekt for identifiserte energiprosjekter til prosjektledelse og prosjektering av store og små fjern- og nærvarmeprosjekt samt konverteringer til fornybare varmeløsninger.

Vi arbeider som betrodd samarbeidspartner for våre kunder i et spennende og voksende marked for bærekraftige og fornybare energiløsninger.

 

Selskapets hovedområder er som følger:

1. Energieffektivisering og EPC

– Energieffektivisering

– EPC

– EOS

– Energimerking

– TEK-10 Energiløsninger

– Lavenergi -og passivhus

2. Fornybar varme

– Fjernvarme

– Nærvarme/Varmeplaner

– Energiproduksjon/Fyrhus/Varmesentraler

3. Energi- og Informasjonsrådgiving

– Opplæring og undervisning

– Arrangementer

– Fagkurs

– Klima- og energiplaner

– Lokale energiutredninger

– Informasjonstjenester

– EU-prosjekter

Nyttig informasjon

Les mer om NEEs tjenester i vår webbrosjyre.

Trykk på bildet for å åpne brosjyren.

Microsoft Word - Dok1

Code of conduct – etiske retningslinjer. De europeiske retningslinjene for EPC kontrakter i Europa. Trykk på bildet for å lese mer.

_LogoCode_EN

Våre eiere

Våre eiere er solide og langsiktige bestående av 24 Energileverandører i Buskerud, Vestfold, Telemark og Østfold.
De tre største eierne er:
Vardar – 33,1 %
Fredrikstad Energi – 24,2%
Energiselskapet Buskerud – 10,3%

Styret i NEE

Karl Anders Følstad (Styreleder)
Pål Skjeggestad (Nestleder)
Roar Schinnes (Styremedlem)
Sølvi Bestvold (Styremedlem)
Randi Tyse (Respresentant for de ansatte)
Bente Hole (varamedlem)
Hilde Sommer(varamedlem)

Sertifiseringer

sellihca-supplier-logo-stamp
NGBC-LogoA_medlem_cmyk
BREEAM_2_Simplified

Utmerkelser

Gaselle logoKåret til Gasellebedrift 2. år på rad
award winner diplomVinner av European Energy Service Award 2015