jobbinee

Norsk Enøk og Energi AS (NEE) er faglig bred rådgivningsbedrift og prosjektkontor rettet mot energieffektivisering og alternativ oppvarming / varmeproduksjon for profesjonelle aktører – offentlige og private.

Med kontorer i Drammen, Fredrikstad, Tønsberg og Grenland, og en rekke prosjekter regionalt og nasjonalt, har NEE solid fotfeste i et spennende marked i stadig utvikling. Dette gir de ansatte interessante utfordringer. Vi har hovedkontor i Drammen.

NEE tilbyr utfordrende og spennende karrieremuligheter i et energisk og ungt miljø. Vi har konkurransedyktige betingelser. Her ligger alt til rette for personlig læring og utvikling, ved tverrfaglig og utviklende samarbeid med egne kollegaer og våre samarbeidspartnere fra anerkjente fagmiljøer.

Vi arbeider med interessante energirelaterte prosjekt innen EPC, energiutredninger, forprosjekter og analyser, varmeproduksjon (fjern- og nærvarme) og varmedistribusjon og energieffektivisering av bygg. I tillegg utfører vi en viktig oppgave med formidling av energirelaterte opplæring- og informasjonsoppgaver.

Dette er spennende fremtidsrettede prosjekter i et voksende marked som etter all sannsynlighet vil ha et liv også etter at Norges produksjon av olje og gass ebber ut.

Har du relevant erfaring og lyst til å arbeide i et uformelt og entusiastisk arbeidsmiljø så kontakt gjerne ett av våre kontorer:

Avdeling Kontaktperson Telefon E-post
Drammen Tom Friberg 46 80 90 99 tf@nee.no
Fredrikstad Terje Helgesen 97 03 89 13 th@nee.no
Tønsberg Håkon Skatvedt 95 04 57 69 hsk@nee.no
Grenland Carl-Otto Rasmussen 90 56 58 60 cor@nee.no

LEDIGE STILLINGER